Example of Table Blog layout (FAQ section)

EuroscolaRO2019

EuroscolaRO2019

 Educație și formare 2020 (ET 2020)

 Educația schimbă vieți.

 

1. #EuroscolaRO2019 - Educația schimbă vieți.

euroscola2019   Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos  anunță demararea proiectului „CREDE ÎN ȘANSA TA!” din cadrul Concursului Național Euroscola, editia a XII-a (2019-2020).

    Perioada: 15 iulie 2019 – 24 octombrie 2019

    Scopul proiectului:

    Prin proiectul „CREDE ÎN ȘANSA TA!”, invităm elevii să se angajeze într-o călătorie de evoluție interioară, de descoperire a resurselor personale, de conștientizare a impactului pe care îl au propriile acțiuni în modelarea unui viitor de succes, atât în plan personal, cât și asupra celor de vârsta lor, prin forța de inspirație pe care o poate exercita fiecare prin exemplul personal de gândire și acțiune. Cunoașterea este putere, iar educația schimbă vieți prin obiectivul său suprem de dezvoltare și atingere a potențialului superior al fiecăruia, în vederea asigurării unui parcurs profesional de succes. Dorim ca tinerii implicați în proiect să devină mai puternici și mai încrezători, mai ales, în ceea ce privește controlul asupra propriei vieți și în revendicarea drepturilor omului.  Astfel, ei se vor regăsi într-un proces de auto-împuternicire, beneficiind de suportul profesional al echipei de proiect, cât si al partenerilor noștri, permițând elevilor sa își utilizeze resursele, pentru a face lucrurile cu putere. Astfel, împuternicirea elevilor va deveni un instrument de creștere a responsabilității, de stimulare a angajamentului civic, cu o dirijare constantă spre resursele de putere personală.  download

    Obiectivele proiectului:

   •    - identificarea unei personalitati de la nivel local, județean sau național care a reușit să aibă un parcurs demn și frumos în viață prin educație, învățarea și practicarea unei meserii și care a contribuit la funcționarea normală și la bunăstarea comunității (locale, județene, naționale sau europene), prin interacțiunea cu persoane care au reușit în diferite domenii profesionale, în pofida unui context defavorabil;
   •    - conceperea și implementarea unei campanii de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la rolul educației și al învățării unei meserii pornind de la una dintre poveștile de succes identificate în comunitate, prin intermediul canalelor de comunicare în masă disponibile (social media, presă scrisă, televiziune, radio), cât și al activităților de diseminare în comunitate, în cadrul cărora elevii din grupul-țintă vor deveni ambasadorii importanței educației în viața omului;
   •    - îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere şi înţelegere a cadrului strategic „Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) care se bazează pe abordarea învățării pe tot parcursul vieții, vizează orice formă de educație (formală, non-formală sau informală) și formarea profesională pentru adulți, atât la nivelul beneficiarilor direcți, cât și indirecți, prin implicarea elevilor și profesorilor din liceu și din școlile partenere în sesiuni interactive de informare în domeniul educației și facilitarea accesului la informații despre acest cadru strategic;
   •    - dezvoltarea abilităţilor de leadership ale elevilor, prin antrenarea acestora în worshopuri de dezvoltare personală;
   •    - dezvoltarea de competențe de identificare, selectare și prelucrare informații și de documentare pentru generarea de conținut mediatic pozitiv în spatial virtual de comunicare;
   •    - formarea cadrelor didactice în domeniul educației nonformale;
   •    - încurajarea spiritului civic prin realizarea de acțiuni de voluntariat de susținere în plan educational și formativ a unui grup social defavorizat identificat în comunitate;
   •    - dezvoltarea creativității și stimularea gândirii critice prin angajarea elevilor în identificarea de soluții pentru situațiile specifice managementului de proiect și elaborarea și construirea de idei originale, inovative în procesul de creație al activităților proiectului;
   •    - formarea de competențe de cercetare calitativă (ancheta, studiul de caz, interviul, observația, etc.) în rândul elevilor implicate direct;
   •    - dezvoltarea competențelor digitale prin utilizarea noilor tehnologii în cadrul campaniei de promovare a educației;
   •    - dezvoltarea competențelor de comunicare scrisă prin realizarea unui număr al revistei liceului;
   •    - realizarea unui afiș de promovare a personalității selectate și a rolului educației și formării profesionale (format A3) și a unui material video de maximum 3 minute care să ilustreze acțiunile din cadrul campaniei de promovare.

    Elevii selectați în echipa de proiect:

   •    1. Andrei-Liviu Grosu
       2. Ana-Maria Doleanu
       3. Alexandra-Ioana Sandu
       4. Daria-Ioana Vîrgă
       5. Alexandra Maria David
       6. Adina-Elena Braharu
       7. Ioana-Bianca Tucan
       8. Veronica Luca
       9. Alexandra Andreea Țuțuianu
       10. Ana Tărăpănel-Dău
       11.Ioan-Claudiu Maftei
       12. Teodor-Alexandru Stavarache
       13. Iuliana Moraru
       14. Mădălina Borșieru
       15. Dragoș Moșneaga
       16. Ana Gabriela Anghel
       17. Maria-Raluca Zugravu
       18. Florin Bosie
       19. Lavinia-Georgiana Rîndașu
       20. Iuliana Pricop
       21. Miruna-Elena Grosu
       22. Lavinia Asăvoaie-Moisii
       23. Denisa Dorofte
       24. Raluca Maria Bechir

    Echipa de proiect::

   •  Coordonatori:
       - prof. Paula-Livia Vorniceanu
       - prof. Larisa-Dana Zugravu
       - prof. dr. Sergiu-Constantin Enea
       - prof. Ionela Mihăilescu
       - prof. Vasile Traian


 

 

free pokereverest poker revie

Biblioteca

Copyright © 2020 Liceul Teoretic "Ion Neculce" Tg. Frumos. Toate drepturile rezervate.
Realizator: Matrescu Viorel-Lucian - vmat_neculce@yahoo.com.